Aegon Invest One
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
O AEGON

AEGONAEGON Fair Play Grupa kapitałowa AEGON w Polsce to cztery podmioty, które mają odrębną osobowość prawną:

1. AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Działa w Polsce od 1999 r., nazwę AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (AEGON TU na Życie S.A.) przyjęło 7 grudnia 2005 r.
Siedziba: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000012318
Kapitał zakładowy: 347 467 550 zł, opłacony w całości
Akcjonariusz: 100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V.

2. AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - zarządza otwartym funduszem emerytalnym (AEGON OFE) w ramach II filaru systemu ubezpieczeń społecznych.
Siedziba: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000028767
Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł (opłacony w całości)
Akcjonariusz: 100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V.

3. AEGON Ubezpieczenia Majątkowe - Oddział w Polsce Zakładu AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito Spółka Akcyjna z siedzibą w Budapeszcie, w Polsce z siedzibą w Chorzowie - oferuje ubezpieczenia mienia.
Siedziba: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000387500

4. AEGON Services Sp. z o.o. - rozwija, wspiera i koordynuje sieć sprzedaży własnej spółek AEGON w Polsce.
Siedziba: ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000393210
Kapitał zakładowy: 8 000 000 zł, opłacony w całości
Akcjonariusz: 100% AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Grupa kapitałowa AEGON w zakresie reasekuracji współpracuje z renomowanymi firmami z tej branży m.in. ze Swiss Re i RGD oraz jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego

Poziom usług AEGON TU na Życie S.A. potwierdzają m.in. przyznawane już od 11 lat certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG.

Zobacz: Oferty AEGON

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info