Aegon Invest One
Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Aegon Invest One

Aegon Invest One program inwestycyjny z dostępem do jednej z najlepszych platform wyselekcjonowanych funduszy.

Program ma przede wszystkim inwestycyjny charakter. Ale umowa zawierana jest w formie polisy ubezpieczeniowej, dzięki czemu zyskuje dodatkowe korzyści prawno-podatkowe.
Czas trwania programu jest określony na 5 lat. Możesz jednak rozwiązać umowę w dowolnym czasie.

Sam decydujesz o poziomie opłat.
Do dyspozycji masz dwa warianty opłat obsługowych:
Wariant pierwszy:
Opłata obsługowa 2,5% w stosunku rocznym od wartości kapitału pobierana raz w miesiącu. Gwarancja pełnego dostępu do środków na rachunku w dowolnym momencie trwania umowy bez dodatkowych kosztów.
Wariant drugi:
Niższa opłata obsługowa 1,75% w stosunku rocznym od wartości kapitału, pobierana raz w miesiącu. Możliwość wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie trwania umowy, jednak wypłacana kwota będzie stanowić równowartość:
w 1. roku - 96% wartości wypłacanych środków,
w 2. roku - 97% wartości wypłacanych środków,
w 3. roku - 98% wartości wypłacanych środków,
w 4. roku - 99% wartości wypłacanych środków,
od 5. roku - 100% wartości wypłacanych środków.

Wpłata początkowa od 10 000 zł, którą w trakcie trwania programu, w całości lub części możesz przewalutować na dolary USA, euro lub franki szwajcarskie i inwestować na różnych rynkach świata. Dzięki temu możesz zwiększyć dywersyfikację inwestycji.

Wpłaty dodatkowe w wys. od 500 zł. możliwe w dowolnym czasie.

Wypłata całkowita zgromadzonych środków jest możliwa w każdym czasie.
Dwa razy w roku, w dowolnym czasie można dokonać wypłat częściowych, bez wpływu na umowę.

Inwestowanie
Aktywami możesz zarządzać sam w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej lub możesz powierzyć zarządzanie w ramach Asset Management Aegon w funduszach portfelowych.

W programie masz dostęp do funduszy, które inwestują w różnych regionach świata, od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzące Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej oraz rodzimy rynek polski.

W Aegon Invest One masz do dyspozycji zestaw ponad 120 krajowych i zagranicznych funduszy, pogrupowanych w koszyki inwestycyjne według podmiotu zarządzającego oraz charakteru inwestycyjnego funduszu.
Zobacz: Lista funduszy Aegon

Nieograniczoną ilość razy w ciągu każdego roku polisowego przez Internet (bezpłatnie, czyli bez opłat za wejście i wyjście i bez podatku Belki) masz możliwość składania zleceń transferów kapitału (przeniesienia z jednych funduszy do drugich) w całości lub części.

Starannie dobrany zestaw funduszy pozwala efektywnie zarządzać inwestycją zarówno w okresie dekoniunktury, jak i w czasie koniunktury na rynku.

Zarządzanie i kontrola
Dostęp do informacji o koncie oraz historii transakcji poprzez:
Infolinię oraz Internet - aplikacja "Twój Rachunek"
Stały dostęp do rachunku przez Internet umożliwia zarządzanie inwestycją i sprawne reagowanie na koniunkturę rynkową przez dokonywanie zmian funduszy, w których jest ulokowany kapitał bez wychodzenia z domu czy biura.
Bezpłatnie możesz korzystać z mojej opieki serwisowej nad programem.

Ochrona podstawowa
W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie od ryzyka inwestycyjnego na wypadek śmierci. W takim wypadku, do ukończenia 66 roku życia, wypłacane jest świadczenie w wysokości wyższej z dwóch kwot:

- wartość rachunku
- sumy wszystkich wpłat (pomniejszonej o wypłaty częściowe)
Po 66 roku życia 101% wartości rachunku.

Zobacz: OWU Aegon Invest One
Załącznik OWU dla wariantu 1
Załącznik OWU dla wariantu 2

Ochrona dodatkowa
Do programu możesz dokupić dodatkowe ubezpieczenia NW i zdrowotne, z pakietu Pod Opieką Aegon.
Zobacz: Dodatkowe umowy ubezpieczenia w pakiecie Pod Opieką Aegon

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą już teraz skontaktuj się przez Formularz kontaktowy
dzwoń na tel. stac.: (32) 292 53 47 lub wyślij SMS o treści Inwestycja na tel. kom.: 661 914 904


*W ramach produktów Aegon masz dostęp do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które 100% swoich aktywów inwestują w odpowiadające im fundusze inwestycyjne.

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Partner AEGON - Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info