Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe z grupy tzw.inwestycji alternatywnych, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego. Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie w kilku formach:

Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

Każdy rynek porusza się w pewnych cyklach. Hossa na giełdzie nie trwa latami. Kiedy kursy spółek giełdowych spadają, akcje i fundusze inwestycyjne tracą na wartości. Stworzono więc produkty, które pozwalają zarabiać zarówno w okresie hossy, jak i bessy na rynku. Do najpopularniejszych wskaźników rynkowych, od zachowania których uzależnia się wysokość wypłacanych odsetek można zaliczyć:

Przy założeniu bardzo wysokiego bezpieczeństwa inwestycyjnego, produkty strukturyzowane oferują zdecydowanie wyższe zwroty niż tradycyjne instrumenty lokacyjne (lokata, obligacja).
W zależności od konstrukcji możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych:

1. Produkty gwarantujące ochronę kapitału - bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty).
2. Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału - instrumenty bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych przez produkt wbudowany (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek).

Produkty strukturyzowane konstruowane są z uwzględnieniem średniego i długiego horyzontu inwestycyjnego (zapadalność od 1 roku).
Kilka powodów, dla których warto inwestować w produkty strukturyzowane:


« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info