Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Fundusze Inwestycyjne: definicje i rodzaje

Fundusz inwestycyjny - podmiot utworzony zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, którego majątek, podzielony na jednostki uczestnictwa, tworzony jest w drodze dokonywania przez uczestników funduszu wpłat oraz w drodze nabywania przez fundusz środków w trakcie prowadzenia swojej działalności. Podstawowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest lokowanie zebranych środków w ściśle określone aktywa (obligacje, bony skarbowe, akcje). Jednostki uczestnictwa podlegają zasadniczo codziennej wycenie i zapisywane są wraz z innymi informacjami na temat uczestnika w rejestrze uczestników funduszu. Biorąc pod uwagę kryterium ograniczeń inwestycyjnych i łatwość dostępu do funduszu dla potencjalnych uczestników, wyróżnia się:

AEGON oferuje dostęp do funduszy inwestycyjnych otwartych.

Zobacz: Portfel Funduszy dostępny w standardowych ofertach AEGON.
Zobacz: Portfel Funduszy dostępny w ofertach AEGON Prestige.
Zobacz: Zasady inwestowania

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info