Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Bezpieczeństwo inwestowania w fundusze

Podstawową zasadą funkcjonowania funduszu inwestycyjnego otwartego jest zasada bezpieczeństwa jego uczestników, która wyraża się w:


Oznacza to, iż w skrajnym przypadku upadłości funduszu odzyskanie pieniędzy jest pewne. Co więcej nawet po upadku czy likwidacji TFI fundusze mogą nadal funkcjonować i przynosić zyski uczestnikom pozostając w zarządzaniu innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Mówimy tu o wartości rachunku wynikającej z ilości posiadanych jednostek uczestnictwa pomnożonej przez ich wartość wynikającą z wyceny rynkowej.

Dla porównania przy upadłości banku otrzymasz zwrot 100% pieniędzy do sumy gwarantowanej w wys. 100 000 euro. Należy zaznaczyć, iż podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), które są traktowane jako jeden depozyt. Zdeponowane kwoty wyższe nie są już w żaden sposób gwarantowane, nawet w części.


Działalność funduszy inwestycyjnych jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info