Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Regularne inwestowanie

Regularne inwestowanie polega na długoterminowym, systematycznym wpłacaniu określonej kwoty i pomnażaniu gromadzonego kapitału.
Skuteczną formą długoterminowego inwestowania, oszczędzania i budowania kapitału są programy Multi PIN AEGON 2008/2008 Plus. albo Multi PIN AEGON 2008 Prestige/2008 Prestige Plus.
Głównymi zaletami regularnego oszczędzania są:
1. Możliwość inwestowania dowolnych kwot. Przyjmuje się, że inwestowanie regularnie tylko 10% Twojego miesięcznego dochodu na oddzielne konto inwestycyjne przez dłuższy czas powinno doprowadzić Cię do pokaźnego kapitału.
2. Kupowanie jednostek zarówno w sprzyjającym jak i gorszym okresie do inwestowania, co w rezultacie prowadzi do uśredniania ich ceny i w dłuższym okresie przynosi potencjalnie większe zyski.
Zobacz Przykładowy efekt uśredniania cen zakupu jednostek funduszy.

Zauważ, że o wysokości Twojego przyszłego kapitału będą decydować trzy podstawowe czynniki:
1. Wysokość dokonywanych systematycznie wpłat.
2. Okres gromadzenia i inwestowania kapitału.
3. Stopa zwrotu (zysku) możliwa do osiągnięcia w okresie inwestowania.

Im dłużej pracują Twoje pieniądze, tym większa szansa na osiągnięcie zamierzonego celu. Im wcześniej zaczniesz inwestować regularnie, tym mniejsze wpłaty przyniosą większy kapitał.
Zobacz: Przykładowy efekt odkładania decyzji inwestycyjnych w czasie.

Programy inwestycyjne takie, jak Multi PIN AEGON 2008/2008 Plus albo Multi PIN AEGON 2008 Prestige/2008 Prestige Plus. są polecane tym, którzy planują znaczne wydatki w perspektywie kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat (np. edukacja dzieci, zakup mieszkania, samochodu, czy zapewnienie wysokiej emerytury).

Pomnażanie wpłacanych pieniędzy odbywa się tu poprzez inwestowanie ich w fundusze inwestycyjne.
W ofercie AEGON znajdują się fundusze o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka, dzięki temu możesz dostosować inwestycję do każdej sytuacji rynkowej.
Zobacz: Standardowy Portfel Funduszy oraz Portfel Funduszy Prestige

Możesz dowolnie podzielić swoje wpłaty pomiędzy wybrane spośród kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych funduszy, zmieniać alokację składki oraz przenosić aktywa (kapitał), w całości lub części z jednych funduszy do innych.
Składki możesz wpłacać miesięcznie lub raz w roku.
Inwestycja jest oferowana w formie polisy ubezpieczeniowej (polisy inwestycyjnej). Dzięki czemu zyskasz dodatkowe korzyści prawne i podatkowe.

Programy inwestycyjne są adresowane głównie do Klientów indywidualnych, do budowania kapitału na dowolny cel.
Warto przy tym zauważyć, że taką formułę inwestycyjną w połączeniu z umowami dodatkowymi ubezpieczenia można wykorzystać także do zabezpieczenia wspólnika lub swojej firmy od nieprzewidzianych zdarzeń.
Ubezpieczenie wspólników może mieć zastosowanie zarówno przy spółkach cywilnych, jak i spółkach prawa handlowego (np. spółka z o. o., akcyjna, komandytowa, jawna, partnerska).
Można je zawierać w formie tzw. "krzyżowej polisy na życie", co zapewnia płynność finansową spółki w razie śmierci jednego z jej wspólników.
Wspólnicy, zawierając umowę ubezpieczenia, wskazują ze swego grona osobę uposażoną. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, osoba ta otrzymuje odszkodowanie, z którego może spłacić spadkobierców zmarłego i przejąć udziały w spółce.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info