Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Lokata bankowa

Forma umowy z bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się wypłacić kwotę, którą zdeponował klient, po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Aby założyć lokatę nie musisz przeważnie zakładać konta w banku. Powinieneś jednak rozważyć kilka czynników, które wpływają na rentowność depozytu.
Między innymi:
1. Czas, na jaki chcesz zdeponować pieniądze (zerwanie umowy lokaty przed upływem czasu na jaki została zawarta z reguły powoduje utratę prawa do odsetek albo zmniejszenie podstawy ich naliczania).
2. Ustalić formę lokaty oraz czy będzie miała oprocentowanie stałe, czy zmienne.
3. Ustalić jakie będzie oprocentowanie realne po zakończeniu lokaty. Oprocentowanie realne, tzn. procent zysku po odjęciu podatku Belki oraz wskaźnika inflacji za okres, w jakim depozyt był złożony w banku.
Jeżeli nie uwzględnimy wskaźnika inflacji i podatku Belki, może się okazać, że lokata daje tylko pozorny zysk, ponieważ nie chroni naszych oszczędności przed utratą siły nabywczej pieniądza.
Spadek inflacji z reguły powoduje również spadek oprocentowania lokat o zmiennym oprocentowniu w trakcie trwania umowy lokaty.
GUS podał, że wskaźnik inflacji średniorocznej w 2013 r. wyniósł 0,9% wobec 3,7% w 2012 r.

W reklamach banki szczególnie eksponują oprocentowanie i czas trwania lokat. Niestety prawie nigdy faktyczny zysk z lokaty nie jest równy oprocentowaniu widniejącemu w ofertach. Przyczyna jest prosta.
Oprocentowanie większości lokat podawane jest w skali roku! Liczba ta podaje ile zarobili byśmy, gdyby trwała ona równy rok.
Tymczasem, jeśli lokata trwa krócej - nasz zysk będzie mniejszy.
Tak więc np. na lokacie 1 miesięcznej zysk będzie wynosił 1/12 podanego procentu, ponieważ 1 miesiąc to 1/12 roku, na lokacie 3 miesięcznej 1/4, ponieważ 3 miesiące to 1/4 roku. Pełną wartość podanego procentu otrzymamy tylko na lokacie trwającej cały rok (12 miesięcy). Na koniec okresu, na jaki lokata została zawarta od osiągniętego zysku zostanie odliczony podatek od zysków kapitałowych - tzw. podatek Belki. Każda kapitalizacja odsetek (niezależnie od przyjętej częstotliwości) powoduje automatyczne naliczenie podatku Belki, co zmniejsza efektywne oprocentowanie.
Poniższa tabela ilustruje sposób obliczania zysku z lokat bankowych wg przykładowego oprocentowania.

Okres trwania lokaty Oprocentowanie lokaty w skali roku Zysk brutto w skali okresu lokaty Zysk netto po upływie okresu lokaty i odliczeniu "podatku Belki"
1 miesiąc 4,0% 0,33% 0,27%
3 miesiące 4,0% 1,0% 0,81%
6 miesięcy 4,0% 2,0% 1,62%
12 miesięcy 4,0% 4,0% 3,24%


Stawkę oprocentowania netto obliczymy, mnożąc stawkę brutto przez 0,81.

Lokata bankowa jest jedną z bardziej popularnych i najłatwiej dostępnych form lokowania pieniędzy, ale w warunkach rynkowych jest stosunkowo nisko oprocentowana. Jeśli zamierzasz podjąć decyzję o założeniu lokaty na okres dłuższy niż 1 rok powinieneś sprawdzić rentowność lokaty w porównaniu do innych dostępnych na rynku instrumentów finansowych, które mogą stanowić korzystniejszą alternatywę dla lokat bankowych (szczególnie, kiedy posiadasz większe nadwyżki finansowe).
Porównaj lokatę bankową z Multi PIN AEGON Lokata 2008, gdzie możesz korzystać z odroczenia podatku Belki oraz innych korzyści prawnych, z możliwością osiągnięcia znacznie wyższego zysku (zależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej).

Pamiętaj, że w ofercie AEGON możesz lokować pieniądze w portfel funduszy o różnym potencjale zysku i ryzyka, z możliwością bezpłatnego przenoszenia środków z jednych funduszy do drugich. Możesz więc ustalić swoje preferencje inwestycyjne.
Programy INwestycyjne AEGON łączą w sobie najlepsze cechy lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń.
Popularność lokat bankowych wiąże się z gwarancją ochrony kapitału, Programy Inwestycyjne takiej gwarancji nie dają, ale w zamian oferują możliwość aktywnego zarządzania rachunkiem, w celu zarówno minimalizacji ryzyka, jak i optymalizacji zysku, w każdej sytuacji rynkowej. W kilkuletniej perspektywie dobrze zarządzane Programy Inwestycyjne z pewnością mogą przynieść zysk znacznie wyższy niż lokaty bankowe.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info