Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Programy Inwestycyjno-Oszczędnościowe

W fundusze inwestycyjne możesz inwestować bezpośrednio, wybierając poszczególne fundusze pojedynczo.
Możesz także bezpośrednio inwestować w planach systematycznego oszczędzania oferowanych przez banki.
Plany takie oferowane są zwykle z dostępem do kilku funduszy inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka i zysku, ale w obrębie jednej bankowej grupy kapitałowej lub jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Jednak żadnemu TFI nie jest dana raz na zawsze "palma pierwszeństwa", dlatego związanie się szczególnie na wiele lat z jedną grupą kapitałową może powodować stres w sytuacji nagłej zmiany wyników inwestycyjnych tej jednej grupy.

Jednym z warunków skutecznego powodzenia inwestycji jest możliwość stałego zarządzania inwestycją poprzez wybór odpowiednich rodzajów funduszy w danej sytuacji rynkowej.
Taki wybór znajdziesz w Programach Inwestycyjnych AEGON.. W każdym programie masz do dyspozycji kilkadziesiąt krajowych i zagranicznych funduszy o różnym poziomie ryzyka i potencjale zysku. Dodajmy, funduszy zarządzanych przez wiele TFI i Instytucji Finansowych.

PIN AEGON łączą najlepsze cechy funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych i ubezpieczeń. Są oferowane w formie polisy ubezpieczeniowej, dzięki czemu zawierają element ochrony kapitału oraz inne korzyści prawno-podatkowe niedostępne w inwestycjach bezpośrednich w fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe lub papiery wartościowe. Ponadto umożliwiają zdecydowanie większą możliwość dywersyfikacji inwestycji.

W ramach produktów AEGON masz dostęp do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które 100% swoich aktywów inwestują w odpowiadające im fundusze inwestycyjne.
Programy Inwestycyjne możesz m.in. skutecznie wykorzystać do budowania kapitału na przyszłość.
Na przykład:

Trzy podstawowe elementy zdecydują o wysokości zgromadzonego kapitału:
1. wysokość wpłacanej składki;
2. poziom osiąganego zysku z inwestycji;
3. czas, przez jaki będziesz inwestował i pomnażał pieniądze.

Nie odkładaj decyzji na później, ponieważ BARDZO trudno jest "dogonić" płynący czas, nawet zwiększając obciążenia wysoką składką. Zadbaj o to, żeby przynajmniej 10% Twojego miesięcznego dochodu trafiało do programu inwestycyjnego.
Zobacz: ile możesz zyskać

Wykorzystaj dźwignię czasu, efekt procentu składanego i zadbaj o własne pieniądze.
Rozpocznij jak najwcześniej SKUTECZNE INWESTOWANIE, albowiem inwestujesz dla siebie!
Zobacz: Ilustrację przykładową
Zobacz: Portfel Funduszy
Zobacz: Co zyskuje inwestor

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info