Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Jak ocenić skuteczność funduszy?

Inwestowanie w funduszach inwestycyjnych daje dużo korzyści, ale wymaga rozwagi w doborze takiego funduszu, który obiektywnie powinien dać największe szanse na powodzenie inwestycji. Rozważny dobór powinien dotyczyć każdego rodzaju funduszu.

Do oceny skuteczności danego funduszu inwestor przede wszystkim powinien wziąć po uwagę:

Kryteriów ocen funduszy jest jeszcze więcej. Jednak przeciętnemu inwestorowi zapewne trudno będzie zdobyć dokładne informacje. Dlatego w ocenie funduszy można także kierować się rankingami z wiarygodnych źródeł, dokonujących stałych analiz wyników osiąganych przez poszczególne fundusze. Lecz i to nie oznacza absolutnej pewności oceny, choćby ze względu na częstotliwość zachodzących zmian rynkowych i warunków inwestycyjnych.
TFI rywalizują też między sobą o "palmę pierwszeństwa", co powoduje częste zmiany w rankingach.

Przy tak zmiennych uwarunkowaniach należy zauważyć, że nawet najbardziej starannie dobrany jeden fundusz dzisiaj, nie daje pewności, że będzie taki sam za rok. Programy Inwestycyjne AEGON zwiększają możliwości wyboru, dają możliwość inwestowania w wielu funduszach jednocześnie oraz umożliwiają zmiany funduszy w dowolnym czasie. Te możliwości zdecydowanie zwiększają szanse na sukces inwestycji.

Zobacz: Oferty Multi PIN AEGON 2008

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info