Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Ograniczenie ryzyka i optymalizacja zysku w programach Aegon

Ograniczenie ryzyka i optymalizację zysku w programach AEGON możesz osiągnąć na kilka sposobów:

1. AEGON oddaje Ci do dyspozycji w ramach każdego programu zestaw starannie dobranych spośród najlepszych na rynku funduszy inwestycyjnych.
2. AEGON monitoruje wyniki osiągane przez oferowane fundusze i w przypadku, kiedy odbiegają one od przyjętych przez ekspertów norm wymienia je na inne spełniające kryteria.
3. Inwestujesz w fundusze inwestycyjne, z których każdy jest zobligowany inwestować Twoje pieniądze w wiele walorów lub spółek.
4. Dysponujesz funduszami różnymi co do rodzaju (akcyjne, aktywnej alokacji, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji, rynku pieniężnego oraz gwarantowany).
5. Masz dostęp do funduszy inwestujących w różnych regionach świata, od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzące Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej oraz rodzimy rynek polski.
6. Dodatkowo w każdym rodzaju funduszy możesz wybrać zarządzane przez różne TFI lub Instytucje Finansowe.
7. Możesz swobodnie wybrać takie rodzaje funduszy, które najbardziej odpowiadają Twoim preferencjom.
8. Możesz transferować (przenosić) środki z jednych funduszy do drugich.
9. Możesz zmieniać alokację (procentowe rozłożenie na wybrane fundusze) wpłaty.
10. Nie ponosisz opłat dystrybucyjnych za nabywanie i zbywanie jednostek, nie płacisz Podatku Belki za te czynności oraz opłat za transfer lub zmianę alokacji.
11. Zmiany (transfer, alokacja) możesz dokonać nie wychodząc z domu lub biura, poprzez stały dostęp do Twojego rachunku przez Internet (aplikacja Twój Rachunek) - Masz kontrolę nad inwestycją.

Reasumując:
Możesz swobodnie dopasować swoją inwestycję do aktualnej sytuacji rynkowej, co pozwala nie tylko na minimalizowanie ryzyka strat, ale również na optymalizację zysku.
Natomiast w sytuacji, kiedy żaden fundusz nie może notować zysku możesz przenieść środki do Funduszu Gwarantowanego AEGON i tam "przechować" swoje oszczędności do lepszej koniunktury. Czyli możesz zadbać o rentowność inwestycji w każdych okolicznościach.

W ramach umowy podstawowej kapitał zgromadzony na rachunku jest chroniony na wypadek śmierci inwestora, w ten sposób, że w takich okolicznościach uposażony otrzyma świadczenie w wysokości wyższej z dwóch kwot: sumy wpłaconych składek lub wartości rachunku (bez podatku spadkowego).
UWAGA!
Na wypadek śmierci inwestora uposażony otrzyma, co najmniej sumę wpłaconych składek bez względu na rezultat inwestycji, czyli nawet przy ewentualnych stratach.
Takiego zabezpieczenia nie możesz otrzymać w żadnej inwestycji bezpośredniej w banku lub funduszach inwestycyjnych.

Dodatkowo, jeśli zechcesz (dobrowolnie) możesz ubezpieczyć się od NW lub Terminowo na życie, płacąc odrębną składkę, która nie ma wpływu na inwestycję.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info