Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna to zespół reguł i wzorów zachowania, przy pomocy których inwestor zamierza realizować swe dyspozycje kupna i sprzedaży na danym rynku. Strategia inwestycyjna w Programach Inwestycyjnych AEGON to dokonywanie wyboru zestawu funduszy najbardziej odpowiadających Twoim oczekiwaniom i aktualnej sytuacji rynkowej. Wybór strategii inwestycyjnej powinien być poprzedzony ustaleniem horyzontu czasowego inwestycji oraz zdefiniowaniem Twojego profilu inwestycyjnego. Swoją strategię możesz dowolnie kształtować w trakcie trwania umowy wykorzystując do tego możliwości, jakie dają Ci Programy. Zobacz: Zasady inwestowania.

Profile inwestycyjne:
Inwestor konserwatywny (zachowawczy) - osoba dbająca przede wszystkim o ochronę wartości swoich oszczędności. Niechętnie podejmująca ryzyko w inwestycjach. Nieoczekująca ponadprzeciętnych zysków.
Inwestor umiarkowany - osoba, która chce chronić swoje pieniądze przed inflacją, ale jednocześnie oczekuje wyraźnego zwiększenia swoich oszczędności w stosunku do lokaty bankowej. W związku z tym skłonna jest podjąć pewne ryzyko w inwestycjach.
Inwestor dynamiczny - pieniądze zainwestowane przez tę osobę mają pracować, a nie tylko chronić się przed spadkiem wartości. Ponieważ zrozumiałe jest, że nie ma wysokiego zysku bez ryzyka inwestor taki liczy się z okresowymi (kilkuprocentowymi) spadkami wartości kapitału, aby w dłuższym czasie osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

Za pomocą ankiety zamieszczonej na tej stronie możesz określić Twój profil inwestora. i określić swoją strategię inwestycyjną.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info