Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne

Ryzyko inwestycji to inaczej zagrożenie ewentualną stratą (zmniejszeniem wartości aktywów w stosunku do wpłaty) lub zagrożenie nie osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu (mniejszego zysku niż założony w momencie rozpoczęcia inwestycji).

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego rodzaju inwestycji. Można nawet powiedzieć, że nie ma zysku bez ryzyka.
Im wyższy stopień ochrony przed ryzykiem tym niższy poziom zysku i odwrotnie.
Ryzyka nie należy się nadmiernie obawiać, ale trzeba je kontrolować i starać minimalizować. Dlatego rozsądek nakazuje inwestować tam, gdzie istnieją możliwości zarówno zmniejszania ryzyka kiedy mamy gorszą sytuację, jak i zwiększania zysku, kiedy mamy sytuację lepszą.

Sam fakt inwestowania w funduszach inwestycyjnych już ogranicza ryzyko w porównaniu do np. bezpośrednich inwestycji na giełdzie. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni nas całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu.

Ryzyko inwestycyjne wiąże się z rodzajem walorów w jakie inwestuje fundusz.
Jednak to ryzyko ma najczęściej charakter przejściowy, krótkookresowy gdy sytuacja rynkowa danego rodzaju walorów ulega pogorszeniu oraz jest niwelowane przez wzrost wartości aktywów, gdy sytuacja rynkowa ulega polepszeniu. Ponieważ sytuacja rynkowa zależy od bardzo wielu czynników, jest zmienna i nawet najlepsi analitycy nie potrafią jej precyzyjnie przewidzieć, pierwszym elementem automatycznie zmniejszającym ryzyko jest okres przeznaczony na inwestycję (im dłużej tym lepiej).
Zaleca się inwestowanie w fundusze na okres przynajmniej dwuletni (w funduszach akcyjnych nawet pięcioletni) minimalizując w ten sposób ryzyko wahań rynkowych i zarazem zwiększając szanse na zysk.

Drugim elementem znacznie zmniejszającym ryzyko ewentualnych strat, a jednocześnie zwiększającym optymalne ustawienie inwestycji jest inwestowanie w fundusze różne co do rodzaju oraz zarządzane przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Czyli dywersyfikacja inwestycji

Jednymi z najlepszych rozwiązań w dywersyfikacji ryzyka i jednocześnie optymalizacji zysku są oferty Multi PIN AEGON, ponieważ dają Ci możliwość inwestowania w ramach jednego produktu jednocześnie w wiele funduszy o różnym stopniu ryzyka i potencjale zysku, inwestujących w różnych regionach świata, różnych walutach oraz zarządzanych przez wiele TFI.
Możesz tu bezpłatnie przenosić środki z jednych funduszy do drugich, w dowolnym czasie, a w razie konieczności chronić kapitał lub nawet zarabiać na spadkach WIG 20 w funduszu AEGON Bessa.
Jednym zdaniem: możesz zarządzać inwestycją, a tym samym ryzykiem, wg własnych preferencji i sytaucji rynkowej.

Zobacz: Oferty Multi PIN AEGON 2008
Zobacz też: Zasady inwestowania

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info