Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Kredyt i pożyczka

Często zamiennie używamy słów „pożyczka” i „kredyt”. Jednak w myśl przepisów prawa obydwa te pojęcia różnią się i to znacznie.

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Przez taką umowę dający pożyczkę (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść własność pieniędzy (lub innych rzeczy oznaczonych co do gatunku) na biorącego (pożyczkobiorcę).
Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się pieniądze zwrócić.

Umowa kredytu

Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z pieniędzy, na warunkach określonych w umowie. Zobowiązuje się ponadto do zwrotu kredytu wraz z odsetkami i prowizją za udzielenie kredytu. Umowę kredytu reguluje brawo bankowe.

Przed zawarciem umowy kredytu bank zawsze dokładnie sprawdza Klienta, a szczególnie jego zdolność i wiarygodność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.
Bank musi zadbać o to, aby pożyczone pieniądze wróciły do niego, a kredyt kosztuje i to znacznie.
Najważniejszą częścią składającą się na koszt kredytu są płatności odsetkowe, które w przypadku wieloletnich kredytów potrafią być porównywalne z wartością samego kredytu. Ponadto banki naliczają marże i prowizje za samo rozpatrzenie wniosków kredytowych oraz udzielenie kredytu.
W przypadku kredytów walutowych wystąpi też ryzyko kursowe, które może zwiększyć koszty.
Banki wymagają też dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, w formie zastawu oraz ubezpieczenia.
Na przykład przy kredycie hipotecznym na zakup mieszkania, to mieszkanie będzie stanowiło zastaw. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziesz mógł spłacić kredytu takie mieszkanie zostanie zajęte przez bank.

Za pomocą kredytu możesz szybko uzyskać środki, które pozwolą niemal od razu sfinansować określony cel.
Lecz decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna być przemyślana, ze względu na fakt, że z drugiej strony zaciągasz długoterminowe (w przypadku kredytów hipotecznych nawet na 30-40 lat) zobowiązanie do spłaty pożyczonej sumy wraz ze wszystkimi kosztami.

Bank na pewno zadba o zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego, które może być w końcowym rozliczeniu dla Ciebie nawet dwukrotnie większe niż wartość kredytu, jaki otrzymasz.
Zobowiązanie ma charakter długoterminowy. Trudno przewidzieć, jaka będzie Twoja sytuacja finansowa za 10 czy 20 lat, a zabezpieczenia działają, dopóki zobowiązania nie spłacisz.

Skoro bank dba dokładnie o to, żeby ściągnąć swoje należności (Twoje zobowiązania) niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Zadbaj więc o bezpieczeństwo finansowe Twoje i rodziny, które pozwoli Ci spokojniej patrzeć w przyszłość.
Do tego celu możesz wykorzystać oferty inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe AEGON.
Dobranie odpowiedniego wg Twoich preferencji i możliwości programu inwestycyjnego, czy ubezpieczenia, z pewnością pozwoli na zabezpieczenie spłaty kredytu, jeśli już go zaciągnąłeś lub wręcz na uniknięcie zaciągania kredytu, jeśli wcześniej pomyślisz o swoich planach na przyszłość.

Zobacz: Oferty Programów Inwestycyjnych
Zobacz: Ubezpieczenia na Życie Bezpieczni Bliscy
Zobacz: Umowy dodatkowe Pod Opieką AEGON

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info