Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Inflacja - deflacja - wartość pieniądza

Inflacja jest to zjawisko wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce, w danym okresie. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja (spadek średniego poziomu cen w danym czasie).
Wskaźniki inflacji i deflacji informują nas w istocie o wartości (sile nabywczej) pieniądza w określonym czasie. Kiedy wskaźnik inflacji rośnie pieniądz traci na wartości (rosną ceny towarów i usług), za tę samą złotkę możemy kupić mniej. Kiedy wskaźnik deflacji rośnie pieniądz zyskuje na wartości (ceny spadają), za tę samą złotówkę możemy kupić więcej. Deflacja występuje jednak rzadko. Natomiast inflacja ma charakter długotrwały, w istocie występuje ciągle. Przyjmuje się, że stopa inflacji w przedziale 2,5% do 3% jest poziomem niegroźnym, a nawet stymulującym dla gospodarki.

Inflacja mierzona jest jako procentowa zmiana indeksu cen. Procent ten jest określany jako stopa inflacji lub indeks wzrostu cen. Okresem pomiarowym dla inflacji może być miesiąc, kwartał lub rok. W Polsce najczęściej używanym indeksem inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Inflacja jest mierzona na podstawie grupy dóbr, która w swojej budowie ma reprezentować ogół dóbr występujących w gospodarce. Tę grupę dóbr nazywa się koszykiem dóbr.
W Polsce koszyk dóbr do pomiaru inflacji na dany rok opracowuje i podaje GUS (Główny Urząd Statystyczny).
Na 2011 rok koszyk dóbr wygląda następująco:

Inflacja za 2011 r. (liczona rok do roku w grudniu) wyniosła 4,6%.
Jednak czy każda rodzina ma taką strukturę wydatków, jak w koszyku powyżej? Raczej nie.
Rodzina, która w powyższym okresie wydawała dużo na paliwo do samochodu zapewne zauważy wyższy wymiar inflacji, ponieważ cena paliwa wzrosła o ok. 15%. Wiele czynników wpływa na inflację. Jednym z ważniejszych jest kurs złotówki, który może wpłynąć na ceny wielu dóbr. Każda rodzina w oparciu o swój budżet domowy, skalę i strukturę wydatków powinna ocenić swój poziom inflacji pieniądza.

Własne określenie poziomu inflacji może pomóc w rozplanowaniu wydatków pod kątem osiąganych dochodów. Jeśli chcemy odłożyć pieniądze na nieprzewidziane wydatki lub budować kapitał pod określone w przyszłości cele, powinniśmy dobrać sposób lokowania kapitału, tak aby zysk z lokowania co najmniej przekraczał poziom inflacji.

Zwróćmy uwagę, że w aspekcie długoterminowym tradycyjne lokaty bankowe raczej nie zapewnią skutecznej ochrony kapitału przed inflacją. Na lokacie bankowej zysk jest gwarantowany, ale z góry określony za okres, na jaki lokata została zawarta, a inflacja bywa zmienna. Lokata bankowa jest w istocie depozytem, przydatnym w krótkich okresach.

Długoterminowo (powyżej 1 roku) tylko inwestowanie pieniędzy w instrumenty finansowe, które mają otwartą przestrzeń na większy zysk daje większą szansę na stopę zwrotu ponad inflację.
W inwestycjach tego rodzaju, w odróżnieniu od lokat bankowych występuje element ryzyka. Ważne jest, aby dobrać inwestycję, którą możemy kontrolować i ustawić wg własnych preferencji.
Wymóg kontroli inwestycji i jej ustawienia wg własnych preferencji oraz możliwość dostosowania do każdej sytuacji rynkowej spełniają Programy Inwestycyjne AEGON.
Zobacz: Oferty Programów Inwestycyjnych

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info