Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to górna granica wszystkich wypłat wynikających z umowy ubezpieczenia.
W Programach Inwestycyjnych AEGON Sumą Ubezpieczenia będzie wyższa z dwóch kwot:
1. Co najmniej suma wszystkich wpłat lub
2. wartość rachunku inwestycyjnego, jeśli jest wyższa od sumy wpłat.

W przypadku ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), za które towarzystwo musi wypłacić świadczenie nie zawsze jednak zdarza się, by doszło do całkowitego trwałego inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego, które powodują wypłatę 100% Sumy Ubezpieczenia.
Np. szkody mogą dotyczyć częściowej utraty zdrowia. Dlatego należy dokładnie zapoznać się, jaką dostaniemy kwotę i za jaki procent utraty zdrowia oraz jaką jest to częścią całej sumy ubezpieczenia.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info