Dobra Inwestycja - Programy Inwestycyjne
Lokata bankowa, fundusz inwestycyjny, czy program inwestycyjny Aegon?

Lokata bankowa
Kiedy deponujesz pieniądze na lokacie bankowej (lokata to bardziej depozyt niż inwestycja) bank gwarantuje Ci, że po określonym czasie np. po roku otrzymasz z góry ustalony procent zysku.
Zwróć uwagę, że taka gwarancja zwykle nie tylko oznacza niski procent zysku w stosunku do innych aktywnych form inwestowania, ale również jego ograniczenie (nie możesz zyskać więcej ponad z góry ustalony limit).
Lokatę zakładasz bezpłatnie i nie ponosisz opłat administracyjnych, ponieważ bank nie zarządza tymi pieniędzmi dla Ciebie, lecz zarabia na nich wykorzystując te środki np. do udzielania kredytów innym klientom banku z oprocentowaniem kilkukrotnie wyższym niż zdeponowana lokata.
Warto wiedzieć, że banki oferują lokaty o oprocentowaniu zmiennym lub stałym. Zmienne może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w trakcie trwania umowy, stałe nie może. Ponadto gwarantowaną stopę zwrotu otrzymamy pod warunkiem dotrzymania lokaty do końca okresu, na jaki została zawarta.

Fundusz inwestycyjny - zakup bezpośredni
Fundusz inwestycyjny nie daje Ci gwarantowanej stopy zwrotu (z wyjątkiem funduszy gwarantowanych), ponieważ nie ogranicza poziomu zysku (ten poziom będzie zależny szczególnie od rodzaju funduszu).
Powierzasz pieniądze do zarządzania w Twoim imieniu specjalistom, którzy są zobligowani do zarządzania nimi tak, aby osiągnąć możliwie najlepsze rezultaty dla Ciebie.
W związku z tym, iż wykonywana jest konkretna usługa, która w dodatku ma przynosić profity dla Ciebie, fundusz pobiera opłaty za zarządzanie oraz dystrybucyjne od dokonywanych wpłat lub wypłat.
Wysokość opłat jest zależna od rodzaju funduszu. Najwyższe w funduszach akcyjnych, a najniższe w funduszach rynku pieniężnego.

W funduszu inwestycyjnym dostarczasz kapitał, na którym poważne zyski możesz osiągnąć Ty, ponosząc tylko określone koszty zarządzania tym kapitałem oraz akceptujesz określony poziom ryzyka szczególnie krótkookresowego, stosowny do rodzaju funduszu. Im wyższy spodziewany zysk tym ryzyko większe i odwrotnie.
Kiedy sytuacja na rynku jest dobra nie ma problemu zarabiasz, lecz kiedy ta sytuacja ulegnie pogorszeniu masz problem i często "bijesz" się z myślami: już wyjść z funduszu, czy jeszcze poczekać, aż sytuacja się odwróci. Możesz jednak uniknąć takich dylematów, jeśli zainwestujesz w portfel funduszy różnych rodzajów w ramach jednego programu.

Programy Inwestycyjne AEGON - fundusze inwestycyjne za pośrednictwem AEGON
W Programach Inwestycyjnych AEGON inwestujesz również w fundusze inwestycyjne, ale wybierasz w ramach jednego programu spośród wielu funduszy te, które są najbardziej odpowiednie dla Ciebie, z pełną możliwością bezpłatnego i bez podatku "Belki" transferu środków z jednych funduszy do drugich w razie potrzeby.
Dodatkowym atutem jest tu dostęp funduszy zarządzanych przez kila TFI, Instytucji Finansowych oraz inwestujących na różnych rynkach świata.
Jeśli uznasz, że sytuacja tego wymaga możesz przenieść środki do Funduszu Gwarantowanego AEGON, który zapewnia zysk bez względu na koniunkturę rynkową.

W AEGON zyskujesz połączenie funkcji gwarantowanej stopy zwrotu (podobnie jak na lokacie bankowej) i możliwości generowania zysku znacznie wyższego w funduszach inwestycyjnych, ale już z określonym poziomem ryzyka (stosownie do rodzaju funduszu). Możesz w dowolnym czasie dostosować inwestycję do bieżącej sytuacji na rynku. Od Ciebie zależy kiedy i w jakim zakresie wykorzystasz te możliwości.
Zobacz: Główne korzyści

Ponadto w programach inwestycyjnych zyskujesz korzyści prawno-podatkowe niedostępne w inwestycjach bezpośrednich w fundusze czy lokaty bankowe.
Zobacz: Co zyskuje inwestor..

Inwestując w AEGON otrzymasz własny rachunek inwestycyjny i narzędzia, które pozwolą Ci indywidualnie kształtować inwestycję.
AEGON nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego, ale z mojej strony gwarantuję Ci bezpłatną opiekę serwisową nad programem.

W AEGON dostarczasz kapitał dla siebie, zapisany na Twoim rachunku, który inwestujesz w wybrane fundusze bez gwarancji stałej stopy zwrotu (z wyjątkiem funduszu gwarantowanego), albowiem wartość rachunku jest zależna od strategii inwestycyjnej, zgodnej z Twoimi preferencjami.
Ponosisz opłaty za zarządzanie i administracyjne (wykazane przed podpisaniem umowy), lecz nie ponosisz opłat dystrybucyjnych za nabycie i zbycie jednostek funduszy pomimo, że możesz je dowolnie zmieniać i to pomiędzy różnymi TFI. Dzięki temu możesz skutecznie zadbać o rentowność inwestycji nie obawiając się nagłych zmian rynkowych.

« wróć

Copyright © 2005-2017 dobrainwestycja.info Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info
Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Nowoczesne przeglądarki Walcz ze spammerami! Ubuntu Linux Udostępnij
Materiał pochodzi ze strony www.DobraInwestycja.info
Autor: Mirosław Domański, Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych
Tel.kom.: +48 661 914 904
E-mail: mddobrainwestycja.info